Het zinvolle in het zinloze

Druppel op de gloeiende plaat
Water naar de zee dragen
Dweilen met de kraan open